Sipariş İçin (0432) 226 00 34

Çevre Politikamiz

Bişaroğlu Olarak

Bişaroğlu Ambalaj, imalat konusunda uzmanlaşmayı başarmış bir işletmedir. Amacımız; çevresel etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak ve çevreye zarar vermeden üretim yapmaktır.

 

Bu bilinçle hareket eden Bişaroğlu Ambalaj "Doğal Çevrenin Korunması"amacıyla aşağıdakileri taahhüt etmektedir;

• Doğada Çözüle bilen poşetler üretmek.
• İşletmemizde üretimden kaynaklı çevreye ( hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği kaynakların azalması, insan sağlığına ve güvenliğine etki... ) zararlı etkileri minimize etmek, atıkların bertarafını ve/veya yeniden kullanımını sağlamak,
• Çevre ile ilgili olan tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uymak, gereklerini yapmak ve sürekliliğini sağlamak,
• Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak,
• Çevre Politikamızın herkese açık olması.Tüm çalışanlarımız bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışırlar. Çalışanlar kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli faaliyetleri gerçekleştirmekle sorumludurlar.